• Nihon no Daidogei Kamishibaiya-san no Ichinichi Tracklisting

    V.A.

1
MANGA SATORU SORA
マンガ悟空
Listen Samples
2
JUNGLE OU SHA
ジャングル王者
Listen Samples
3
KAMISHIBAI DANGI
紙芝居談義 (モノーラル)
Listen Samples
4
MANGA PONCHI
マンガポンチ (モノーラル)
Listen Samples
5
KAIKETSU KOGANE MARU
怪傑こがね丸 (モノーラル)
Listen Samples