• Ainikoiyo / Nonai Shokyo Game [Regular Edition] Tracklisting

    BRATS

1
AINIKOIYO / BRATS
アイニコイヨ / BRATS
Listen Samples
2
KNOW NAI SHOUKYO GAME / BRATS
脳内消去ゲーム / BRATS
Listen Samples
3
AINIKOIYO(INSTRUMENTAL) / BRATS
アイニコイヨ (instrumental) / BRATS
Listen Samples
4
KNOW NAI SHOUKYO GAME(INSTRUMENTAL) / BRATS
脳内消去ゲーム (instrumental) / BRATS
Listen Samples