• Tabi Uta Original Best Hit Tracklisting

    Ryuko Mizuta

1
UWASA NO MINATO / MIZUTA RYUKO
噂の港 / 水田竜子
Listen Samples
2
OKU SHIMA NO YADO / MIZUTA RYUKO
奥志摩の宿 / 水田竜子
Listen Samples
3
HIRADO UJOU / MIZUTA RYUKO
平戸雨情 / 水田竜子
Listen Samples
4
YUKI NO HOSOMICHI / MIZUTA RYUKO
雪の細道 / 水田竜子
Listen Samples
5
INE NO FUNAYA / MIZUTA RYUKO
伊根の舟屋 / 水田竜子
Listen Samples
6
NOTSUKESUIDOU / MIZUTA RYUKO
野付水道 / 水田竜子
Listen Samples
7
KIRI NO DOSANSEN / MIZUTA RYUKO
霧の土讃線 / 水田竜子
Listen Samples
8
KUNISAKI MIRE N / MIZUTA RYUKO
国東みれん / 水田竜子
Listen Samples
9
YOICHI NO ONNA / MIZUTA RYUKO
余市の女 / 水田竜子
Listen Samples
10
KAZE NO YADO / MIZUTA RYUKO
風の宿 / 水田竜子
Listen Samples
11
BENIBANA NO YADO / MIZUTA RYUKO
紅花の宿 / 水田竜子
Listen Samples
12
SOUYA HARUKANI / MIZUTA RYUKO
宗谷遥かに / 水田竜子
Listen Samples
13
KITAYAMAZAKI / MIZUTA RYUKO
北山崎 / 水田竜子
Listen Samples
14
KAKUNODATE AIKA / MIZUTA RYUKO
角館哀歌 / 水田竜子
Listen Samples