• TV Animation "Tentai Senshi Sun Red" Outro Theme: Tori Tango Nabe Tracklisting

    Kumahachi Morino

1
BOU SHIBUYA TORINABETEN TOUSATSU NARANU TOUROKU. TO ITTEMO KYOKA TORIMASHITA GA #1
某渋谷鶏鍋店盗撮ならぬ盗録、と言っても許可取りましたが #1
Listen Samples
2
TORI TANGO NABE / MORINO KUMAHACHI
鶏タンゴ鍋 / 森野熊八
Listen Samples
3
KUMAHACHI NO CHOTTO DELICIOUS 1
熊八のChotto Delicious 1
Listen Samples
4
BOU SHIBUYA TORINABETEN TOUSATSU NARANU TOUROKU. TO ITTEMO KYOKA TORIMASHITA GA #2
某渋谷鶏鍋店盗撮ならぬ盗録、と言っても許可取りましたが #2
Listen Samples
5
BAKUMESHIKUITAI KANITAMAN NO UTA / MORINO KUMAHACHI
爆飯喰隊カニタマンの歌 / 森野熊八
Listen Samples
6
KUMAHACHI NO CHOTTO DELICIOUS 2
熊八のChotto Delicious 2
Listen Samples
7
TORI TANGO NABE (ORIGINAL KARAOKE)
鶏タンゴ鍋 (オリジナルカラオケ)
Listen Samples
8
KUMAHACHI NO CHOTTO DELICIOUS 3
熊八のChotto Delicious 3
Listen Samples
9
BAKUMESHIKUITAI KANITAMAN NO UTA (ORIGINAL KARAOKE)
爆飯喰隊カニタマンの歌 (オリジナルカラオケ)
Listen Samples
10
BOU SHIBUYA TORINABETEN TOUSATSU NARANU TOUROKU. TO ITTEMO KYOKA TORIMASHITA GA #3
某渋谷鶏鍋店盗撮ならぬ盗録、と言っても許可取りましたが #3
Listen Samples