• Ryoseibai [Regular Edition] Tracklisting

    Gesu no Kiwami Otome.

1
RYOUSEIBAIDEIIJYANAI / Gesu no Kiwami Otome.
両成敗でいいじゃない / ゲスの極み乙女。
Listen Samples
2
TUDUKEZAMANORYOUSEIBAI / Gesu no Kiwami Otome.
続けざまの両成敗 / ゲスの極み乙女。
Listen Samples
3
ROMANCEGAARIAMARU / Gesu no Kiwami Otome.
ロマンスがありあまる / ゲスの極み乙女。
Listen Samples
4
SHIRIALSINGER / Gesu no Kiwami Otome.
シリアルシンガー / ゲスの極み乙女。
Listen Samples
5
TUTOMERUREAL / Gesu no Kiwami Otome.
勤めるリアル / ゲスの極み乙女。
Listen Samples
6
SAIDENNTYTY / Gesu no Kiwami Otome.
サイデンティティ / ゲスの極み乙女。
Listen Samples
7
OTONACHIKKU / Gesu no Kiwami Otome.
オトナチック / ゲスの極み乙女。
Listen Samples
8
ID 1 / Gesu no Kiwami Otome.
id 1 / ゲスの極み乙女。
Listen Samples
9
KOKOROKABUKU / Gesu no Kiwami Otome.
心歌舞く / ゲスの極み乙女。
Listen Samples
10
SERUMA / Gesu no Kiwami Otome.
セルマ / ゲスの極み乙女。
Listen Samples
11
MUKU / Gesu no Kiwami Otome.
無垢 / ゲスの極み乙女。
Listen Samples
12
MUKUNAKISETSU / Gesu no Kiwami Otome.
無垢な季節 / ゲスの極み乙女。
Listen Samples
13
PARALLEL SPEC (FUNKY VER.) / Gesu no Kiwami Otome.
パラレルスペック (funky ver.) / ゲスの極み乙女。
Listen Samples
14
IKENAIDANCE / Gesu no Kiwami Otome.
いけないダンス / ゲスの極み乙女。
Listen Samples
15
WATASHIIGAIWATASHIJYANAINO / Gesu no Kiwami Otome.
私以外私じゃないの / ゲスの極み乙女。
Listen Samples
16
MR.GESUX / Gesu no Kiwami Otome.
Mr.ゲスX / ゲスの極み乙女。
Listen Samples
17
KEMURU / Gesu no Kiwami Otome.
煙る / ゲスの極み乙女。
Listen Samples